Tekster og opbygning

Tekst på din hjemmeside skrives til din kunde men optimeres til Google og de andre søgemaskiner.

Tekster skal læses og sælge - og laves så søgemaskinerne forstår dem
Jeg hjælper dig med at skrive dine tekster til din hjemmeside eller din webshop så du får informeret dine kunder og får solgt dine varer - med andre ord hjælper jeg med at få dine tekster læst. Din tekster skal være SEO venlige, forstået på den måde, at de skal være konstrueret så de er gode og velformulerede mod dine kunder, men i særdeleshed også overfor søgemaskinerne. Herved får du nye besøgende, nye læsere og nye kunder. 

En SEO venlig tekst, øger sandsynligheden for at din hjemmeside eller webshop bliver naturlig højt placeret på Google og andre søgemaskineres søgeresultater. 

Tekster skal ramme din målgruppe - og kunne læses af søgemaskinerne
Dine tekster skal skrives til din målgruppe(r) men de skal skrives så de tager hensyn til søgemaskinernes særlige måde at vurdere teksters kvalitet på. Man kan sige at SEO venlige tekster forener de klassiske dyder i kommunikationshåndværket med de kvalitetskriterier som søgemaskinerne arbejder og indekser udfra. Så den optimale SEO venlig tekst er målrettet mediet internettet samtidig med at den er skrevet til din(e) målgrupper. Herved skabes det bedste grundlag for at genere mere målrettet trafik til din hjemmeside eller webshop.

Næste skridt
Læs gerne mere om hvad jeg kan hjælpe dig med her på siderne for at fremme din placering på søgemaskinerne - jeg sætter gerne tid af til dig for at vi kan drøfte dine muligheder med udgangspunkt i din eksisterende hjemmeside eller webshop.